Browsing Category

เที่ยววัด

วัดดับภัย

วัดดับภัยหรือวัดอภัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับบ่อน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดับเหตุร้าย สร้างขึ้นเพื่อปีพุทธศักราช 2021…

วัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายารามราชวรมหาวิหาร วัดที่ติดอยู่กับริมแม่น้ำ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมัยพระเข้าปราสาททองหรือสมัยพระศรีสรรเพชรที่ 5…

วัดเขาวง

วัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ จังหวัดสระบุรี วัดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2460 เล่ากันว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จจากวังนารายณ์ เมืองละโว้…

วัดชัยศรีภูมิ

อุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมือง หน้าบรรรณเป็นไม้แกะสลักพันธุ์พฤกษา ประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้น รอบอุโบสถ ประดับด้วยปูนปั้นรูปเทพพนมสีสันต่าง ๆ…

วัดดอกเอื้อง

วัดดอกเอื้องเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อปีพ.ศ.2219 เดิมมีชื่อว่าวัดนางเอื้อง เนื่องจากผู้สร้างคือ นางเอื้อง ต่อมาในปีพ.ศ.2487…

วัดกษัตราธิราช

วัดกษัตราธิราช เดิมชื่อว่าวัดกษัตรา วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดร้าง เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ ต่อมา สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ)…