แห่หลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายเปิดฉากสงกรานต์

พลังศรัทธา…ชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวเรือนหมื่น ร่วมอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย เปิดฉากงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย  ปี 62 อย่างชุ่มฉ่ำ

วันที่ 13 เมษายน 2562  เวลา  09.09 น. ณ  พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  พระราชรัตนาลงกรณ์  เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวหนองคาย  ชาวลาว  รวมไปถึงนักท่องเที่ยว  ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย  ลงจากแท่นประดิษฐาน  อัญเชิญจากพระอุโบสถให้นักท่องเที่ยวได้รดสรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย  หรือ  เทศกาลมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย  ประจำปี 2562

ก่อนอัญเชิญขึ้นราชรถแห่รอบเมือง  ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน  ถือเป็นการเริ่มงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีของจังหวัดหนองคาย  โดยมีพุทธศาสนิกชน  ประชาชน  และนักท่องเที่ยวเรือนหมื่นคน ร่วมในพิธี อย่างเนืองแน่นจนเต็มบริเวณวัด

จากนั้น  เวลาประมาณ  12.09  น.  จะมีพิธีเคลื่อนขบวนราชรถหลวงพ่อพระใส  ออกจากวัดโพธิ์ชัย ไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนมีชัย  ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวคุ้มต่างๆ ทั้ง 43 ชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  รวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้รถส่งน้ำองค์หลวงพ่อพระใสอย่างใกล้ชิด   เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ตลอดทั้งวัน  ก่อนที่จะอัญเชิญหลวงพ่อพระใสขึ้นประดิษฐานยังที่ประทับ  บนแท่นที่ประทับยังพลับพลาหลวงพ่อพระใส  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาและรถสรงน้ำขอพรตลอดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ของจังหวัดหนองคาย  ระหว่างวันที่ 13 – 18 เมษายน 2562 นี้


You might also like