กฎแห่งกรรม:หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

14 ตุลาคม 2521 หลวงพ่อจรัญทรงอภิญญาด้วยญาณินิมิตว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งมนุษย์โลก เวลา 12.35 น. หลวงพ่อมีกิจนิมนต์จากวัด ไปจำวัดที่จังหวัดลพบุรี ท่านไม่ยอมให้ใครร่วมเดินทางด้วย ยกเว้นนาวาตรีวาส เกตุแก้ว ด้วยรู้ว่านายทหารคนนี้ก็ถึงการณ์สุดท้ายเช่นกัน..

You might also like