หนี้สิน หนี้เวร หนี้กรรม

สำหรับท่าน ที่มีหนี้ทรัพย์สิน หนี้เวร หนี้กรรม หรือคิดว่าตนเป็นหนี้สงฆ์อยู่ กับผู้ใดผู้หนึ่งทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ และท่านอยากปลดกรรมพันธนาการ ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้

สร้างพระชำระหนี้ ถวายในพระศาสนา อาจเป็นพระพุทธ์รูปตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปจนถึง4ศอก หรือมากกว่านั้น และจงอธิษฐานชำระหนี้ ปิดทองทองคำแท้ที่องค์พระ ตั้งแต่3แผ่นขึ้นไป พร้อมปัจจัยตามกำลังศรัทธาเขียนหน้าซองถวายว่าชำระ หนี้สงฆ์ หนี้ทรัพย์สิน หนี้เวร หนี้กรรม ขอให้หมดสิ้นด้วยคุณพระรัตนไตร เป็นแก้ววิเศษอันประมาณมิได้

เมื่อท่านได้ทำดังที่ว่ามาแล้ว หนี้สินที่ค้างคาจะเริ่มลดน้อยถอยลงไป และชีวิตจะค่อยๆเจริญรุ่งเรือง

You might also like