ผู้ที่มีสมบัติมากมายแต่มลายหมดสิ้น

ผู้ใดที่เคยมีสมบัติมากล้น แต่ด้วยการกระทำอันโดยประมาทของท่าน ทำให้สมบัติมลายหายสิ้น อาจจะด้วยกระทำของท่านเอง หรือบุคคลรอบข้าง ที่ทำให้ท่านเจอสิ่งหายนะนั้น จงตั้งสติอย่าได้เสียใจเสียดายกับทรัพยสินเหล่านั้น ของนอกายไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะหาเพิ่มได้ ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้

จงมีสติ จิตอยู่กับปัจจุบัน น้อมอธิษฐานให้สมบัติทั้งหลายที่สูญสิ้นไป โดยการขอพิจารณาบูชาแก่พระไตรลักษณญาน พระอนิจจังอันเป็นความไม่เที่ยง สมบัติทั้งหลาย ทั้งทางโลก ทางธรรม จงหลั่งไหลเข้ามายังตัวข้าพเจ้า เป็นพันเป็นหมึ่นเท่าและท่านควรให้ทานตามโอกาสไม่ช้า ไม่นาน หากใจท่านเริ่มสงบนิ่ง เรื่องดีๆจะค่อยๆเข้ามา ทรัพย์สินเงินที่หายไปของท่านจะค่อยๆมากมายเพิ่มพูน

You might also like