ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดใหม่เจริญธรรม จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหล่อ พระประธานในอุโบสถ ณ วัดใหม่เจริญธรรม ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (เพ็ญขึ้น๑๕เดือน๖ )

ด้วยทางวัดใหม่เจริญธรรม กำลังดำเนินการก่อสร้าง อุโบสถ จึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อหล่อพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก ๑๖๙ ซม. พร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวา พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร รวมถึงกระถางธูป เชิงเทียน แจกัน ที่ทำด้วยทองเหลืองทั้งสิ้น ด้วยงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นที่ประกอบกิจทางพุทธศาสนา

จึงใคร่ขอเรียนเชิญเพื่อนๆกัลยาณมิตรญาติธรรมมหาเศรษฐีบุญพร้อมครอบครัว ร่วมแรงร่วมใจให้ผ้าป่าครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จ
พระพุทธรูป เป็นสัญลักษณ์แห่งองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป้าหมายเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาสืบไป

You might also like