ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระวัดบัวขาว จ.ร้อยเอ็ด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เททอง หล่อพระประธาน ณ วัดบัวขาว บ้านบัวขาว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 12-14 เมษายน 2562

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562  ( ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 )
เวลา 14.00 น. ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์
เวลา 17.00 น. พิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 18.09 น. ประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ( ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 )
เวลา 15.00 น. แห่ธงผ้าป่า รูปเหมือน (หลวงปู่หล้า ) รอบหมู่บ้าน

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ( ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 )
เวลา 19.09 น. ถวายองค์ผ้าป่า ต้นดอกไม้เงิน จากสายต่าง ๆ เป็นอันเสร็จพิธี

 

You might also like