วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ จัดหวัดสระบุรี เป็นวัดที่มีพระโพธิสัตว์ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำ คาดว่าจะมีอายุกว่า 1,500 ปี ถ้ำพระโพธิสัตว์ ถ้ำพระงามหรือถ้ำเขาน้ำพุ เป็นถ้ำโบราณสมัยทวรวดี ภายในถ้ำมีภาพสลักนูนต่ำ สันนิษฐานว่าเป็นภาพสมัยที่เทพเจ้าทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ในโลก

ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปทรงต่าง ๆ อุโบสถของวัดเป็นสถาปัตยกรรมที่เน้นความเรียบง่าย ใบเสมารอบอุโบสถตกแตกด้วยพระพุทธเจ้าแบบเดียวกับผนังถ้ำ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธิและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ สิ่งที่น่าสนใจในวัดถ้ำพระพุทธโพธิสัตว์ยังมีพระพุทธรูปเมตตาธรรม พรระพุทธิรูปปูนปั้นสีขาวปางสมาธิและศาลาธรรมเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งเป็นเจดีย์แบบประยุกต์ที่มีรูปแบบแปลกตากว่าเจดีย์ทั่วไป บันไดทางขึ้นเจดีย์ตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปพญานาคที่มีร่างเป็นมนุษย์ที่สวยงาม

You might also like