วัดต้นเกว้น

วัดต้นแกว้น หือวัดอินทราวาส วัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ ที่พระธาตุศรีสองทองจากอำเภอจอมทองมายังอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้แวะพักให้ประชาชนแวะสรงน้ำพระ วัพต้นเกว้นสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ หรือราวพุทธศักราช 2395-2412 วัดนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทราวาส

วิหารของวัดสร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง หลังคาลดสามชั้น หน้าบรรณและส่วนต่าง ๆ ของวิหารเป็นไม้ที่มีการแกะสลักอย่างอ่อนช้อยงดงาม ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยประทับในซุ้มบุศบกรูปพญานาคและประพุทธรูปปางต่าง ๆ

You might also like