วัดชัยพระเกียรติ

วัดชัยพระเกียรติ เป็นวัดพระอารามหลวงของจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่โบราณ เดิมชื่อว่าวัดผาเกียรติ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2101 หรือสมัยพระพระเมกุฏิสุทธิวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังราย

พระวิหารของวัดเป็นทรงพื้นเมือง หลังคาซ้อนชั้น ประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงส์ หน้าบรรณเป็นไม้แกะสลักรูปเทพพนมประกอบแนวพรรณพฤษา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นรูปปูนปั้นประดับกระจก งานประตูเป็นงานลงรักปิดทอง ภายในพระวิหารประดิษฐานประเจ้าห้าตื้อ พระประธานมารวิชัย ผนังวิหารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมเรื่องเวสสันชาดก

พระอุโบสถเป็นทรงพื้นเมือง หลังคาซ้อนชั้น หน้าบรรณเป็นไม้แกะสลักรูปกระต่าย ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นประดับกระจกสี บานหน้าต่างประดับรูปทวารบาลทรงศีล ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระปางมารวิชัย พระเจดีย์ของวัดเป็นทรงลังกา ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสูง ยอดเจดีย์ประดับด้วยฉัตร

You might also like