วัดดับภัย

วัดดับภัยหรือวัดอภัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับบ่อน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดับเหตุร้าย สร้างขึ้นเพื่อปีพุทธศักราช 2021 ในสมัยราชวงศ์มังราย เดิมชื่อวัดอภัย แต่ไม่พบหลักฐานผู้สร้างที่แน่ชัด ทราบเพียงสร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา จุดเด่นของวัดที่ผู้มาเยือนต้องแวะสักการะคือพระพุทธรูปสีขาวปางสมาธิและวิหารแบบพื้นเมือง ประตูทางเข้าวิหารตกแต่งด้วยปูนปั้นแบบล้านนา งานหน้าต่างเป็นบานลงรักปิดทองสวยงาม ภายในวิหารประดิษฐานพระปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

You might also like