ขอเชิญร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

ขอเชิญร่วมทำบุญสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ

ติดต่อสอบถาม: เลี้ยงอาหาร ดูงาน จัดกิจกรรมได้ที่
วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 105000 โทร.089 7420729-31
บ้านเด็กธรรมรักษ์ 2 หมู่ 5 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 โทร.081 8313441

You might also like