คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 

คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 

โดย… บทสวดนี้ สวดบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ฯ สวดเป็นประจำเช้า 3 จบ เย็น 3 จบ         เพื่อความปลอดภัยทั้งปวงและสำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนา

ตั้งนะโม ฯ 3 จบ แล้วเริ่มบทสวดดังนี้

เก โร นะ ทะ ตะ มัง นะ อะ อะ วะ หะ ยะ

กิ ปิ มะ อะ อะ อุ กะ ปิ เส ปุ โร เส เม

อะ วะ เข สิง สะ มุ อะ

 

 

You might also like