วัดปทุมฯทอดผ้าป่าหาทุนสร้างพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

 

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน“สร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ และอดีตบูรพาจารย์วัดปทุมวนาราม”

โดยมีวัตถุประสงค์ให้โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวบรวมประวัติ และข้อธรรมคำสอน

ของพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ

และเครื่องระลึกถึงพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระทุกรูป ผู้เกี่ยวเนื่องกับวัดปทุมวนารามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

โดยสามารถบริจาคสมทบปัจจัยได้ตามกำลังศรัทธา ณ จุดบริจาควัดปทุมวนาราม

สำนักงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(บริเวณประตูทางเข้าวัดปทุมวนาราม)หรือบริจาคผ่านบัญชีได้ที่

ชื่อบัญชี วัดปทุมวนาราม(ทุนบำรุงพิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต)

ธนาคาร CIMB สาขาสยามพารากอน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ที่ สำนักงานวัดปทุมวนาราม

โทร ๐-๒๒๕๑-๖๔๖๙, ๐-๒๒๔๑-๖๔๗๘

สำนักงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย

โทร.๐-๒๑๒๖-๖๒๙๙, ๐๘๐-๕๓๖-๖๙๙๖

You might also like