ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

โดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ ระหว่าง 7-14 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 จำนวน 100 คน ( วันและเวลาราชการ )
พิธีบรรพชา วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
พิธีลาสิกขา วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพบรรพชาหรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะสามเณร ณ พุทธมณฑ,
จังหวัดนครปฐม ตั้งแวันที่ 5-23 เมษายน 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 441 7966
https://www.facebook.com/ ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล-337770319736894

You might also like