เที่ยววัด

วัดบรมราชากาญจนาภิเษก

วัดบรมราชากาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจีนในยุคหมิงชิง เป็นวัดมหายานฝ่ายจีนนิกาย สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ.2539 เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ จัดหวัดสระบุรี เป็นวัดที่มีพระโพธิสัตว์ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำ คาดว่าจะมีอายุกว่า 1,500 ปี ถ้ำพระโพธิสัตว์ ถ้ำพระงามหรือถ้ำเขาน้ำพุ เป็นถ้ำโบราณสมัยทวรวดี ภายในถ้ำมีภาพสลักนูนต่ำ…

วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง…

วัดต้นเกว้น

วัดต้นแกว้น หือวัดอินทราวาส วัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ ที่พระธาตุศรีสองทองจากอำเภอจอมทองมายังอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้แวะพักให้ประชาชนแวะสรงน้ำพระ วัพต้นเกว้นสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์…

วัดชัยพระเกียรติ

วัดชัยพระเกียรติ เป็นวัดพระอารามหลวงของจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่โบราณ เดิมชื่อว่าวัดผาเกียรติ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2101 หรือสมัยพระพระเมกุฏิสุทธิวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังราย…

วัดดับภัย

วัดดับภัยหรือวัดอภัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับบ่อน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดับเหตุร้าย สร้างขึ้นเพื่อปีพุทธศักราช 2021 ในสมัยราชวงศ์มังราย เดิมชื่อวัดอภัย แต่ไม่พบหลักฐานผู้สร้างที่แน่ชัด…

พุทธภาษิต-คาถา

คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ก่อนสวดภาวนา จงบูชาธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก จากนั้น ตั้งนะโม 3 จบ พร้อมระลึกถึงบารมีของหลวงปู่…

ศาสนา

งานวัดน้อย ๆ ลอยฟ้า

งานวัดน้อย ๆ ลอยฟ้า ธรรมเทศกาลขนาดมินิใจกลางเมือง เพื่อความสุขน้อยๆกลางใจคุณ ชวนนุ่งผ้าไทย สีสันสดใส มารู้จักธรรมะแบบสบาย ๆ ภาวนา , ธรรมบันเทิง , ทิด ทอล์ค , ดูหนังหาแก่นธรรม ฯลฯ งานวัด(น้อยๆ) ลอยฟ้า

กฎแห่งกรรม:หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

14 ตุลาคม 2521 หลวงพ่อจรัญทรงอภิญญาด้วยญาณินิมิตว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งมนุษย์โลก เวลา 12.35 น. หลวงพ่อมีกิจนิมนต์จากวัด ไปจำวัดที่จังหวัดลพบุรี ท่านไม่ยอมให้ใครร่วมเดินทางด้วย ยกเว้นนาวาตรีวาส เกตุแก้ว

ตำนาน-ปาฏิหาริย์หลวงปู่ทวด

พระมหาโพธิสัตว์พระองค์หนึ่ง จุติลงมาท่ามกลางความยากเข็ญ เติบโตมาแต่ละช่วงวัยด้วยความเพียรในการศึกษาเรียนรู้ เมื่อดับทุกข์ภัยแก่ผู้คน ท่านเข้าปกป้องแผ่นดินและพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยฤทธิ์อภิญญาจนสะท้านไปทั้งลังกาทวีปมาแล้ว